«Cal Joanet». Plaça de Sant Agustí Vell, Barcelona

Els fets urbans

Imatge de capçalera : «Cal Joanet». Plaça de Sant Agustí Vell, Barcelona

New posts in your inbox

Imatge de capçalera: «Cal Joanet». Plaça de Sant Agustí Vell, Barcelona.